0728 785 385
Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive”pentru societatea Pearl of Tea S.R.L. Citeste tot anuntul.

15.02.2023

Anunț începere proiect finanțat prin Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive”pentru societatea Pearl of Tea S.R.L.

         Societatea PEARL OF TEA S.R.L., CUI RO 33481547, înregistrată sub numărul J40/11217/2018 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Tehnologie verde la Pearl of Tea”, cod RUE 554, SMIS 159514, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei", Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.
Proiectul se derulează de la data de 04.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.
Valoarea proiectului este de 3.885.101,55 lei, din care finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 2.430.593,42 lei (FEDR/FC/FSE/ILM: 2.036.010,54 lei și Buget național: 394.582,88 lei), echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul proiectului este refacerea capacității de reziliență a societății în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor prin dotarea cu utilaje și echipamente necesare pentru retehnologizarea activității curente.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
- Implementarea unui plan de tranziție verde prin utilizarea unor utilaje, echipamente și mijloace de transport în activitate care contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice.
- Crearea a două noi locuri de muncă în condițiile menținerii celor existente.
- Atingerea unei cifre de afaceri de 2,160,000 lei în anul 3 de sustenabilitate.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.
Date de Contact                                        Persoană de contact:
Pearl of Tea S.R.L.                                     Caba Ana-Maria
pearloftea2014@gmail.com
www.p4r.ro
0766.780.567

Date de Contact                                        
Persoană de contact: Caba Ana-Maria
Pearl of Tea S.R.L. 
pearloftea2014@gmail.com
www.p4r.ro
0766.780.567

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”